Kontemplace v kryptě

Pravidelná křesťanská kontemplace v tichu krypty kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Krypta kostela Nejsvětějšího Srdce Páně je otevřený prostor k setkávání všech, kteří s otevřenou myslí hledají pravdu o sobě, o světě a o Bohu. Jinými slovy je prostorem k setkávání zájemců o kontemplativní život, protože dle Tomáše Akvinského o kontemplativním životě mluvíme u těch, jejichž záměrem je hlavně nazření pravdy“. Krypta je tak i prostorem pro hledání moudrosti a pravého štěstí, neboť jak je řečeno o kontemplaci moudrosti: „Pobývat s ní nepůsobí trpkost a spolužití s ní není trápením, ale potěchou a radostí“ (Mdr. 8, 16).

V kryptě se scházíme k pravidelné křesťanské kontemplativní modlitbě a meditaci, diskuzím o duchovním životě a kontemplaci, pořádáme duchovní cvičení, přednášky apod. Aktuální rozpis najdete v sekci Aktuality. Všem zájemců poskytneme uvedení do křesťanské kontemplativní modlitby a bude-li to v našich silách, zodpovíme související otázky. Všichni jsou zváni.