ARCHIV

Každý čtvrtek od 3. března do 7. dubna od 19.00 (osobně i online)

Pravidelné semináře o duchovním životě se obnovují od 8. února, prozatím však pouze online. Dále pokračujeme jako obvykle jednou za čtrnáct dní v úterý, vždy od 19:00. Témata jednotlivých setkání a další informace najdete na stránce semináře.
Kontemplace v kryptě zůstávají vzhledem k epidemiologické situaci prozatím přerušeny.

Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu. Kurz slouží jako úvod do kontemplativní modlitby a křesťanské meditace. Duchovní obnova probíhá v mlčení s možností individuálních rozhovorů. Exerciciemi bude provázet jáhen Miloš Hrdý.