ARCHIV

Ve čtvrtek 24. 6. se pravidelná kontemplace v kryptě posouvá až na 21:00. Navazuje na mši svatou, která začíná ve 20:00.
Jde o poslední setkání před prázdninami, po nich bude pravidelný program obnoven v týdnu od 13. září.

Duchovní obnova v sobotu 12. června od 14.00 do 18.00 (v 18.00 - mše svatá). Setkání v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech (nám. Jiřího z Poděbrad) nebo Zoom.

Postní duchovní obnova v sobotu 27. března od 14.00 do 18.00. Není třeba se hlásit, stačí se připojit na Zoom (link viz níže). Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Pravidelný úterní seminář o kontemplativním životě se 16. 3. výjimečně nekoná. Od 30. 3. pokračují semináře v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Detaily včetně témat proběhlých a plánovaných seminářů nadále najdete v samostatném článku.