ARCHIV

Zveme na červencové kontemplativní exercicie v Kolínském klášteře. Devítidenní kurz (22. - 31. 7. 2022) je vhodný zejména pro ty, kdo již mají zkušenost s meditační či kontemplativní praxí, ale otevřený je všem zájemcům. Doprovázejí Samuel Prívara SJ a Miloš Hrdý.
Více informací a možnost přihlášení najdete na stránkách Kolínského kláštera.

Každý čtvrtek od 3. března do 7. dubna od 19.00 (osobně i online)

Pravidelné semináře o duchovním životě se obnovují od 8. února, prozatím však pouze online. Dále pokračujeme jako obvykle jednou za čtrnáct dní v úterý, vždy od 19:00. Témata jednotlivých setkání a další informace najdete na stránce semináře.
Kontemplace v kryptě zůstávají vzhledem k epidemiologické situaci prozatím přerušeny.

Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu. Kurz slouží jako úvod do kontemplativní modlitby a křesťanské meditace. Duchovní obnova probíhá v mlčení s možností individuálních rozhovorů. Exerciciemi bude provázet jáhen Miloš Hrdý.