ARCHIV

Postní duchovní obnova v sobotu 27. března od 14.00 do 18.00. Není třeba se hlásit, stačí se připojit na Zoom (link viz níže). Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Pravidelný úterní seminář o kontemplativním životě se 16. 3. výjimečně nekoná. Od 30. 3. pokračují semináře v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Detaily včetně témat proběhlých a plánovaných seminářů nadále najdete v samostatném článku.

Domácí exercicie jsou vhodné pro všechny bez ohledu na předchozí zkušenost s rozjímáním nebo kontemplativní modlitbou. Začínají ve středu 24. února v 19.00 setkáním na Zoom a končí v neděli 28. února ve 14.00. Na exercicie se není třeba hlásit, stačí se připojit na úvodní setkání na Zoom ve středu v 19.00. Doprovází jáhen Miloš Hrdý.

Semináře se konají v průběhu školního roku, jednou za čtrnáct dní v úterý od 19.00.
Od června se budeme opět scházet osobně v zázemí kostela Nejsvětěšjího Srdce Páně na Vinohradech, zároveň však stále zůstává možnost připojit se k semináři přes ZOOM (link níže).
Srdečně zveme ke společnému tázání a hledání odpovědí.

Kontemplace v kryptě opět obnoveny. Zatím se budeme scházet každý čtvrtek od 20.00.
Setkání probíhají během školního roku.

Domácí exercicie 3. - 6. prosince 2020 pro ty, kteří i za současných nepříznivých podmínek chtějí strávit několik adventních dnů v tichu meditací a kontemplativní modlitbou.

Srdečně všechny zveme na trochu neobvyklou duchovní obnovu nazvanou Duc in altum. Vzhledem k nouzovému stavu probíhají setkání přes Zoom. V úterý od 19.00 a repríza pak ve středu také od 19.00. Přihlašovací údaje naleznete v článku. Až omezení scházení pomine, bude úterní setkání prezenční.

Duc in altum

04.10.2020

Duc in altum - Lukáš 5,4 - Zajeď na hlubinu: Duchovní obnova, která potrvá 99 dní, je cestou sebepoznání, cestou sebeproměny. A protože jako křesťané věříme, že jsme obrazem Božím, je i cestou poznání Boha. Je, obrazně řečeno, šplháním po Jákobově žebříku[1] do království nebeského. Žebřík jsme nevytvořili a nejsme schopni ho vytvořit, ten nám byl...