ČLÁNKY

Examen

15.10.2020

Každý večer před usnutím se vraťme k našim činům, myšlenkám i událostem v modlitbě Examen. Toto "zpytování svědomí" nám pomáhá pochopit jejich obsah a smysl a umožní prožít další den zase vědoměji.