Čtyřtýdenní adventní duchovní obnova

01.11.2021

Dejte si pozor, bděte.

Marek 13:33

ZMĚNA: Obnova nadále probíhá jen online formou. První prosincové setkání se koná výjimečně ve středu 8. prosince, nikoli v úterý. 

Duchovní obnova, která potrvá po celou dobu adventu, je přípravou na zrození Boha v nás, abychom dosáhli cíle a smyslu života, tedy poznání a sjednocení se s Bohem (Realitou), v lásce k Bohu a k bližnímu.

Inspiraci budeme čerpat z mnišské tradice, z jejího přístupu a technik. Nenamlouvejme si, že duchovní život je lehký a snadný. Je obtížný a bude vyžadovat plné nasazení našich sil rozumových i tělesných. Je ale i radostný a přinášející pravé štěstí a vnitřní svobodu.  

Co duchovní obnova obnáší? 

Duchovní obnova je založena na meditaci, modlitbě, duchovní četbě, askezi a společenství. Součástí bude i možnost osobního rozhovoru (osobně i na Zoom).

Meditace, modlitba, duchovní četba

Při duchovních cvičeních často hovoříme o čtení Písma, meditaci (rozjímání), modlitbě a kontemplaci (nazírání). Tato slova se často používají v různých významech, proto je vhodné si hned na začátku říci, jak jim budeme rozumět během našich cvičení.

„Čtení je horlivý a soustředěný pohled do Písma. Rozjímání (meditace) je snaha mysli vypátrat pod vedením rozumu význam skryté pravdy. Modlitba je oddané zaměření srdce k Bohu, aby se odstranilo zlo nebo dosáhlo dobro. Nazírání (kontemplace) je jakési povznesení mysli ponořené do Boha nad sebe tam, kde zakouší radosti věčné slasti.“ [1]

Duchovní obnova znamená odhodlání věnovat se každý den meditaci, modlitbě a duchovní četbě. Ohledně doby a intenzity praxe je třeba vycházet z vlastních možností a zvyklostí. Během našich setkání si prakticky popíšeme jak meditovat, jak praktikovat soustředěné duchovní čtení a kontemplativní modlitbu. Vysvětlíme si, jak vypadá examen (večerní sebereflexe) a proč je třeba ho pravidelně provádět každý večer.

[1] Viz pojednání Scala paradisi, dopis který napsal před rokem 1150 kartuzián Guigo II.

Askeze

Pojem askeze má původ v řeckém áskésis (cvičení). Jde o intenzivní nasazení vlastních sil jako disponování se pro milost zkušenosti sjednocení s Bohem. Askeze jsou tedy různé metody a cvičení zaměřené k posílení vůle, pěstování správných zvyků a odstraňování všeho, co brání kontemplativnímu životu. Vedle askeze vnější (skromné jídlo, mlčení, jednoduché ubytování atd.) se jedná především o askezí vnitřní. Budeme se cvičit ve zklidňování mysli a zřeknutí se lnutí ke svým vnitřním obsahům mysli, cílům, touhám apod.

„Pravá askeze není cvičení těla, ale mysli. Zahrnuje trénink v umění usebrání; soustředění myšlenek, vůle a lásky na věčné skutečnosti, které obvykle ignorujeme.“ [2] Askeze se tak stává součástí cesty ke kontemplaci a životu mystickému, který není jen jakýmsi zvláštním případkem křesťanského života, o který nemáme snad ani usilovat, ale „není nic jiného než křesťanský život uvědomělý, křesťanský život ve vrcholném vývoji, jehož můžeme dosáhnout zde na zemi“. [3]

I my budeme během duchovní obnovy dělat asketická cvičení po vzoru starých mnichů. Na první schůzce si řekneme různé možnosti a každý si sestaví individuální plán.

[2] UNDERHILL, Evelyn. Podstata mystiky a jiné eseje. Praha, nakladatelství Dybbuk, 2008, s. 22.
[3] DACÍK, R. M. Prameny duchovního života, s. 22.

Společenství

Vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a vzájemná podpora jsou nedílnou součástí spirituální cesty. My se budeme setkávat každý týden (viz program) v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a online na Zoom. Součástí setkání budou i krátké přednášky a diskuze.

Dle zájmu a možností se lze účastnit kontemplace v kryptě kostela každý čtvrtek od 20.00. Možností bude i účast na společných exerciciích v klášteře ve Slaném 2.-5. prosince (přihlášky na: kontemplacevkrypte@gmail.com).

Časté otázky

 • Jak se mám přihlásit? Není potřeba žádná registrace, stačí se prostě zúčastnit setkání v uvedených termínech (osobně nebo přes Zoom).
 • Je tato duchovní obnova jen pro křesťany? Ne. Duchovní obnova je pro všechny, kteří touží po sebepoznání, svobodě a vnitřním štěstí. A taková touha po dokonalém štěstí a naplněném životě je společná všem lidem (jak dobře věděl např. Tomáš Akvinský).
 • Zajímá mne to, ale myslím, že to nezvládnu. Má cenu vůbec začínat? Je třeba začít s odhodláním a beze strachu ze selhání. Opravdový duchovní život se neobejde bez chyb a selhání. Tato obnova není pro dokonalé, ale právě pro ty selhávající (a to jsme všichni). Duchovní růst bez selhávání není možný. Nebojte se!
 • Nevím, jestli budu mít dost času. Co s tím? Každý si připraví osobní plán odpovídající jeho konkrétní situaci. Napište nebo zavolejte a můžeme to probrat konkrétně.
 • Nemohu se pravidelně osobně účastnit setkání (nejsem z Prahy atd.). Co s tím? Osobní účast je sice nejlepší, ale každé setkání bude i virtuálně na Zoom. Pokud jen trochu můžete, přijďte alespoň občas. 
 • Mám ještě další otázky a nejasnosti. Co mám dělat? Napište (kontemplacevkrypte@gmail.com ) nebo zavolejte (602 133 396).

Program (případné změny budou včas oznámeny v sekci Aktuality):

 • Setkání - úterý 23. listopadu v 19.00
 • Setkání - úterý 30. listopadu v 19.00
 • Setkání - středa 8. prosince v 19.00
 • Setkání - úterý 14. prosince v 19.00
 • Setkání - úterý 21. prosince v 19.00

V minulém roce proběhla obdobná, tehdy 99denní duchovní obnova. Zkušenosti a reflexe účastníků najdete zde

Odkaz na ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/89989732540?pwd=aXhnTnFGRXFoaTVDczNjeFFKeWpTQT09

Meeting ID: 899 8973 2540

Passcode: 99