Examen

15.10.2020

Každý večer před usnutím se vraťme k našim činům, myšlenkám i událostem v modlitbě Examen. Toto "zpytování svědomí" nám pomáhá pochopit jejich obsah a smysl a umožní prožít další den zase vědoměji.

1. Usebrání

• Uvědomím si, že jsem v Boží přítomnosti.

• Prosím Pána, aby mne vedl touto modlitbou, ukázal mi, co z toho všeho, co dnešní den přinesl, je "to důležité" pro můj život a pomohl mi tomu porozumět.

2. Reflexe dne

• Zpětně procházím svůj den od probuzení až do této chvíle.

• Rozpomínám se na vše dobré i nedobré, co se dnes stalo, věci všední i hlubší.

Za co cítím největší vděčnost?

• Která chvíle byla mým setkáním s Bohem, momentem, který mne vnitřně naplnil radostí, ve kterém mi byl Bůh blízko?

• Tento okamžik si znovu vnitřně zpřítomním a jasně si uvědomím, jak nesamozřejmě krásné to vše je.

Co se mi dnes naopak nepovedlo?

• Kdy mi bylo těžko, kdy na mne doléhal smutek a pocit odtrženosti od sebe sama i od Boha? Může to být nějaké mé selhání, ale i něco náročného, co na mne doléhá zvenčí. Co bylo příčinou takových pocitů.

• Věci, které mne trápí, ale nemohu je ovlivnit, svěřuji Bohu a prosím, aby i do toho vstoupil.

  • To, co ovlivnit mohu, především své postoje a jednání, zkusím zítra udělat lépe. Zároveň si uvědomím, jak úžasné je, že zítra mohu zase začít vše zkoušet znovu a lépe. Zpřítomním si radost a vděčnost z tohoto nesamozřejmého faktu, že mám možnost zkusit žít vždy znova a lépe.
  • Přijmu předsevzetí pro zítřejší den.

3. Odpuštění

  • Vše jsem si otevřeně přiznal, raduji se z toho dobrého a raduji se i z toho, že to špatné je odpuštěno a mohu začít znova.
  • Odpouštím i těm, kteří mi dnes ublížili.
  • Odpouštím sobě i druhým, s vděčností vše odevzdávám Bohu a mohu usnout v pokoji.

Pane Ježíši Kriste, Tvé jho netlačí a Tvé břemeno netíží; přijmi od nás všechno, co jsme vykonali nebo chtěli vykonat, a sejmi z nás starosti a únavu dnešního dne, abychom nočním odpočinkem načerpali nových sil k tvé službě. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.