Exercicie v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném

06.05.2021

Středa 16. června - neděle 20. června

Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu a v meditaci. Kurz slouží jako úvod do kontemplativní modlitby a křesťanské meditace. Duchovní obnova probíhá v mlčení s možnostní individuálních rozhovorů.

Exerciciemi bude provázet jáhen Miloš Hrdý.

Přihlášky a dotazy: kontemplacevkrypte@gmail.com 

Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný

Organizační informace:

" Příjezd a ubytování ve středu 16. června v 17.00, začátek exercicii v 18.00, konec v neděli 20. června ve 13.00. Nepotřebujete ručníky ani povlečení. Neodkládejte prosím příjezd na poslední chvíli. Je-li to jen trochu možné, přijeďte tak, abyste měli čas se zabydlet v domě a vydechnout. Již první večer předpokládá vaši aktivní přítomnost.

" Ubytování - jednolůžkové pokoje (pokud nebude domluveno jinak).

" Stravování společné s karmelitány.

" Cena 2 000 Kč. Platba na místě.

" Možnost parkování v areálu kláštera.

" Při odhlášení neúčtujeme žádné poplatky, ale prosím o včasnou informaci. Jsou i další zájemci, kteří uvolněné místo využijí.

Exercicie:

" Probíhají v mlčení

" Součástí bude uvedení do rozjímavé modlitby (meditace v křesťanském významu slova) a tiché modlitby (Ježíšova modlitba, kontemplativní modlitba).

" Možnost individuálních rozhovorů.

" Podrobný denní program se připravuje.

" Prosím, vezměte na vědomí, že duchovní cvičení, meditace i samotné mlčení činí naše nitro citlivějším. Exercicie jako takové samozřejmě nejsou nebezpečné, představují ale určitou zátěž. Pokud jste v péči psychiatra, berete psychofarmaka, trpíte depresemi nebo jste pod silným psychickým tlakem, účast na exerciciích nedoporučujeme. V případě pochybností mne kontaktujte.