Kontemplace v kryptě

25.11.2021

Pravidelné kontemplace v kryptě jsou dočasně zrušeny. O termínu obnovení budeme včas informovat.