Kontemplace v kryptě

13.06.2023

Po prázdninách začínáme 18. září 2023.


Kontemplace v kryptě se konají každý týden, vždy v pondělí od 19:00.

Ke společné kontemplaci v tichu jsou zváni všichni. Základní uvedení do tiché modlitby pro ty, kdo nemají žádnou zkušenost, poskytneme přímo na místě. 

Přicházejte prosím minimálně pět minut před začátkem. Doporučujeme vzít si s sebou teplé oblečení a ponožky, i v létě. 

Vstup do krypty je zadním vchodem kostela.