Pravidelné kontemplace

04.01.2021

Kontemplace v kryptě se vzhledem k vládním nařízením do odvolání nekoná. V případě změny vás budeme informovat.