Pravidelné kontemplace obnoveny!

04.01.2021

Kontemplace v kryptě opět obnoveny. Zatím se budeme scházet každý čtvrtek od 20.00. 
Setkání probíhají během školního roku.