Mini exercicie inspirované Simone Weilovou

16.10.2023

Datum konání: 3. - 5. listopadu 2023

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně V Praze na Vinohradech, nám. Jiřího z Poděbrad

Přihlášky na email: kontemplacevkrypte@gmail.com   

"Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." Milujte tak, jako svítí slunce. Abychom mohli lásku šířit na všechno kolem, je třeba ji přivést k sobě. Jen Bůh miluje všechno a miluje jen sebe. Milovat v Bohu je mnohem těžší, než si myslíme.

Simone WeilováProgram:

Pátek

19.00 - Úvodní setkání: uvedení do meditace v křesťanském významu slova a kontemplativní modlitby. Texty k rozjímání.

Sobota a neděle

Dopoledne osobní program doma. Doporučení budou dána v pátek.

14.00 - 18.00 Setkání v zázemí kostela (přednáška, společná tichá modlitba a meditace nad texty v kryptě. Možnost osobního rozhovoru.

18.00 - mše svatá

Doprovází jáhen Miloš Hrdý.