Otázky ohledně meditace

17.03.2022
 • Tolik věcí ovlivňuje mou meditaci. Připadá mi, že můj každodenní život tvaruje meditaci, ale nemělo by to být právě naopak?
  Ano, mělo. Ale je zcela běžné, že na začátku se to nedaří. Meditace je východisko změny smýšlení a následně jednání. Není to ale snadné ani rychlé. Je nezbytné vytrvat, a pokud je potřeba, o všech způsobech, změnách a překážkách se poradit.
 • Co správnou meditaci nejvíce podporuje?
  Duchovní rozmluvy, vhodná četba, sebereflexe, pokud možno častá účast na oběti a přijímání Eucharistie a velkodušné pěstění křesťanských ctností. Rozumnosti, umírněnosti, statečnosti (vytrvalost je její součástí) a spravedlnosti.
 • Co je největší překážkou meditace?
  Překážek je mnoho a individuálně se jejich závažnost liší. Jednou z největších překážek jsou neuvědomělé předsudky a cíle, a s tím související snaha se neměnit, ale hledat sebepotvrzení sebe a svých názorů.
 • Způsob života se tedy promítá do úrovně a způsobu meditace. Co s tím?
  Osoby a věci na nás působí, vkládají do naší mysli semena. Je-li to působení proti mravnímu řádu, je-li plytké nebo hloupé nebo vulgární, bude takové i ovoce z oněch semen, tedy naše smýšlení. Jak jen můžete, nasycujte svou mysl krásnými myšlenkami, obrazy a city. Vyhledávejte osoby a věci, které mohou být jejich zdrojem. Neváhejte vyhýbat se a utíkat před ostatními.
 • Nemohu se soustředit, stále od meditace unikám.
  Nemůžete-li se soustředit na předmět meditace, můžete vidět váš život v zrcadle vaší snahy meditovat. Budete-li k sobě upřímní, uvidíte plytkost a zbytečnost starostí a aktivit, které nás odvádějí od Boha k všednodenním aktivitám, místo aby nás tyto aktivity k Bohu přiváděli. A nemůžete-li opravdu meditovat, obětujte svou ustaranost Bohu: takový jsem, Bože, a jen Ty mi můžeš pomoci. Pomodlete se ústní modlitbu a zkuste meditovat znovu a znovu. Smysl meditace je i ve snaze učit se meditovat.
  A nezapomeňte na přípravu meditace. Nepřipravujete se pečlivě na setkání se vzácným přítelem nebo na významnou událost? A není Bůh naším přítelem nejvzácnějším a setkání s ním tou nejvýznamnější událostí?
 • Meditace jsou pro mne příliš rozumové. Musím se při meditaci bránit citům?
  Potřebujeme správné a pokud možno jasné pojmy o Bohu a o duchovním životě. Bez toho zůstane naše víra vírou dětskou, závislou převážně na naivních pojmech a citech. Takovou víru může zničit první krize.
  Pravý náboženský cit musí projít správným rozumem. Každý člověk miluje, ale jde o to, co milovat a jakým způsobem. A to nám neřekne cit, ale pouze rozum.
  Citům není nutné se bránit, pokud podporují pozornost k meditačnímu předmětu. Takovým citů se nebraňte, ale nelpěte na nich. Jde-li o city, které odvádějí od meditace, nedbejte jich. Tedy pravému náboženskému citu (jde-li ze správného rozumu) dejte nerušený průchod celou svébytností. Chvalte Boha, že je milosrdný, proste ho, aby vám pomáhal, děkujte mu, že vás zachránil a že se vám dává jako váš poslední cíl.
 • Použil jsem doporučené texty k meditaci. Jak mám pokračovat?
  Meditace mají mnohem hlubší obsah, než ten, který se vám podařilo pochopit. Doporučené meditace mají pomoci uskutečňovat vnitřní modlitbu, není to předmět jenom četby a logického uvažování. Hledejte smysl každé věty, dobírejte se souvislostí mezi větami, pokoušejte se je vyjadřovat vlastními slovy a promítejte je do vašeho života.