Seminář o kontemplativním životě

26.08.2021

Poslední seminář v roce 2021 se koná 30. listopadu, další semináře budou pokračovat od 25. ledna 2022. 

Semináře se konají jednou za čtrnáct dní v úterý od 19:00. 

Forma semináře je hybridní - k setkáním v zázemí kostela Nejsvětěšjího Srdce Páně na Vinohradech bude možné se připojit i přes Zoom.

Srdečně zveme ke společnému tázání a hledání odpovědí.

Témata (budou průběžně aktualizována):

30. listopadu - Překážky duchovního života. Zlé myšlenky (logismoi) a distrakce při kontemplativní modlitbě. Jejich zdroj a prostředky k odstranění. (Seminář bude spojený se setkáním skupiny účastníků adventní duchovní obnovy.)


ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/89989732540?pwd=aXhnTnFGRXFoaTVDczNjeFFKeWpTQT09

Meeting ID: 899 8973 2540 

Passcode: 99

Proběhlé semináře:

2021/2022

21. září - Kontemplativní život a kontemplativní modlitba. Co je podstatou kontemplativního života? Liší se od aktivního života? V čem se liší kontemplativní modlitba od ostatních typů modliteb?

5. října - Prostředky kontemplativního života I. Sebepoznání, sebereflexe (svátost smíření, examen), rozlišování.

19. října - Prostředky duchovního života II. Rozjímání (křesťanská meditace), kontemplativní modlitba, prosebná modlitba.

2. listopadu - Prostředky duchovního života III. Svátosti (křest, eucharistie, smíření).

16. listopadu - Etapy duchovního života. Cesta očistná, osvětná, sjednocující (via purgativa, via iluminativa, via unitiva).

2020/2021

2. února - Co je podstata křesťanského duchovního života?

16. února - Význam svátostí pro duchovní život a jak k nim přistupovat.

2. března - Temná noc jako pramen světla. Vzácným hostem semináře bude P. David Peroutka, člen Řádu bosých karmelitánů a autor mnoha zajímavých knih a článků. Za všechny jmenujme jen "Pramen. Vnitřní život podle svaté Terezie z Avily" a "Tomistická filosofická antropologie".

16. března - Seminář se výjimečně nekoná.

30. března - Proč a jak často mám meditovat?

13. dubna - O křesťanské naději v každodenním životě. Zbožný sebeklam? Marnost? Božská ctnost?

27. dubna - Práce v životě křesťana. Cesta ke svatosti? Nutné zlo? Překážka kontemplace?
prezentace ze semináře

11. května - Boží vůle, chudoba, oproštěnost (inspirace Mistrem Eckhartem)
Co je Boží vůle? Jak ji poznám? Co znamená chudoba v duchovním životě? Od čeho a jak se mám oprostit?

25. května - Láska (nebeská?)
Slova láska a milovat jsou krásná slova, která často používáme. Víme ale, co znamenají? Koho a jak milujeme? Proč se někdy láska obrátí v nenávist?

8. června - Odpuštění. Proč odpouštět druhým i sobě je tak obtížné a tak důležité? Jak odpouštění souvisí s kontemplací a duchovním životem?

22. června - Quodlibet aneb co je libo. Poslední seminář je tradičně otevřen libovolným otázkám, tématům a námětům.