Výtvarné exercicie v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném

24.03.2022

čtvrtek 26. května večer - neděle 29. května

Zveme Vás na výtvarné exercicie, kde budeme propojovat duchovní cvičení s výtvarnou činností. Exercicie nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít několik dnů v tichu. Kurz slouží jako úvod do tiché modlitby (někdy nazývané meditace, přesněji kontemplativní modlitba) a křesťanské meditace. Součástí bude možnost individuálních rozhovorů. Výtvarná činnost bude probíhat především v rozlehlé klášterní zahradě formou plenéru (kdy jsme venku a malujeme podle skutečnosti). Cvičení jsou navržena tak, aby prohlubovala naši schopnost vidět realitu tak, jak je. Nejedná se o výtvarný kurz. Úroveň Vašich dovedností zde nehraje roli.

Doporučujeme si dopředu zvolit techniku, kterou budete používat (akvarel, kresba tužkou atp.), ideálně takovou, která je vám blízká a se kterou máte zkušenosti. Budete tak mít více mentálního prostoru pro samotná cvičení. Podle toho si s sebou prosím dovezte potřebná náčiní (skicák a tužka jsou minimum, které budete určitě potřebovat). Budeme pracovat hodně venku, myslete na to při volbě oblečení. Podložka na sezení se může hodit, např. alomatka.

Exercicie proběhnou v Klášteře bosých karmelitánů ve Slaném. Účastníci se zapojují do rytmu kláštera, možnost chodit na mše či ranní zpěvy. Doprovází jáhen Miloš Hrdý. Úvod do výtvarných činností bude mít na starosti Žofie Zajíčková.

Místo konání:

Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů
Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný

Organizační informace:

  • Příjezd a ubytování ve čtvrtek 26. května v 17.00, začátek exercicií v 17.30, konec v neděli 29. května v 13.00. Nepotřebujete ručníky ani povlečení. Neodkládejte prosím příjezd na poslední chvíli. Je-li to jen trochu možné, přijeďte tak, abyste měli čas se zabydlet v domě a vydechnout. Již první večer předpokládá vaši aktivní přítomnost.
  • Ubytování - jednolůžkové pokoje (pokud nebude domluveno jinak).
  • Stravování společné s karmelitány.
  • Cena 1 700 Kč. Platba na místě.
  • Možnost parkování v areálu kláštera.
  • Při odhlášení neúčtujeme žádné poplatky, ale prosím o včasnou informaci. Jsou i další zájemci, kteří uvolněné místo využijí.

Přihlášky a dotazy: kontemplacevkrypte@gmail.com