ZMĚNA: Čtvrteční kontemplace se nekonají

12.06.2021

Ve čtvrtek 17. 6. se nekonají pravidelné kontemplace v kryptě, probíhají exercicie ve Slaném. K posledním kontemplacím před prázdninami se sejdeme 24. 6. od 20:00.