ZMĚNA: Tento čtvrtek kontemplace až od 21:00

31.05.2021

Ve čtvrtek 3. 6. se pravidelná kontemplace v kryptě posouvá až na 21:00. Navazuje na mši svatou, která začíná v 20:00.