ZMĚNA: Tento čtvrtek kontemplace až od 20:00

21.06.2021

Ve čtvrtek 24. 6. se pravidelná kontemplace v kryptě posouvá až na 21:00. Navazuje na mši svatou, která začíná ve 20:00. 
Jde o poslední setkání před prázdninami, po nich bude pravidelný program obnoven v týdnu od 13. září.