Změny programu v posledním říjnovém týdnu

18.10.2021

Setkání maminek je z 27. 10. přesunuto na 3. 11. Pak vše pokračuje jako obvykle, tedy další setkání se koná 10. 11. a pak vždy po čtrnácti dnech.

Kontemplace 28. 10. je zrušena bez náhrady.