PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Setkání maminek s dětmi ( a někdy s jáhnem Milošem) probíhají každý týden ve středu od 9:30 v zázemí kostela.
Hlídaní dětí je zajištěno.