PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Kontemplace po prázdninách začíná 19. září 2022.
Kontemplace v kryptě se konají každý týden, vždy v pondělí od 19:00.

První setkání po prázdninách se uskuteční 14. září 2022.
Setkání maminek s dětmi s jáhnem Milošem probíhají jednou za čtrnáct dní ve středu od 9:30 v zázemí kostela.
Na programu jsou rozhovory o křesťanském duchovním životě a tichá modlitba.
Hlídaní dětí je zajištěno.