PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Pravidelné kontemplace v kryptě jsou dočasně zrušeny. O termínu obnovení budeme včas informovat.

První seminář v roce 2022 se koná 8. února. Vzhledem k epidemiologické situaci se budeme setkávat prozatím pouze online přes Zoom.

Další semináře pokračují jako obvykle jednou za čtrnáct dní v úterý, vždy od 19:00.

Setkání maminek s dětmi s jáhnem Milošem probíhají od 15. září jednou za čtrnáct dní ve středu od 9:30 v zázemí kostela.
Na programu jsou rozhovory o křesťanském duchovním životě a tichá modlitba.
Hlídaní dětí je zajištěno.